Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Tenet 2020

Tenet 2020

Hai nhân vật được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ, sử dụng một thứ được gọi là “Tenet” - được cho là “có thể mở ra những cửa đúng” và “vài cửa sai”, nhằm ngăn chặn Thế chiến thứ III từ trước khi nó xảy ra. Thay vì du hành thời gian, phương pháp nó hoạt động là “nghịch đảo” những gì đã có.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim